کسی که کاریکاتور پیامبر (ص) را درست کرده است به طور طبیعی کل بدنش سوخته است

نمایش نسخه قابل چاپ