زمان ارسال كتاب:
08-23-2013 11:17 PM

براي ديدن ادامه توضيحات و دانلود كتاب به لينك زير مراجعه كنيد:
http://ebook.tarikhfa.com/1297-%d8%a...%be%db%8c.htmlنام کتاب:
خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام

نویسنده: پرفسور علی اکبر مظاهری
برگرداننده: عبدالله متوکل
شمار برگها: ۲۶۵
گنجایش: ۱۲٫۴۱ MB
پسوند کتاب: پی دی اف PDF
ناشر: نشر قطره
آبشخور الکترونیکی: تاریخ فـا
نگارنده: شهرام

کتابشناسی: این کتاب، رسالۀ دکترای جامعه شناس و پزوهشگر برجستۀ ایرانی، دکتر علی اکبر مظاهری است که در سال ۱۹۳۸ به دانشگاه سورین ارائه شده است. در این رساله تاریخ و سرگذشت خانواده ایرانی از آغاز تا استیلای اعراب بیابانگرد بر ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. کتاب دارای سه بخش اصلی است. در بخش نخست، تحول خانواده ایرانی در دوره های پیش از ساسانیان و در زمان ساسانیان بررسی شده است. پیرامون این بررسی، دوره ای است که در جریان آن مجموع گسترده ای از عناصر گوناگون که نژاد را بوجود می اورد، به تعدادی خانواده جداگانه و برخوردار از استقلال تقسیم می گردد. بخش دوم با عنوان نهاد خویشاوندی به بررسی ازدواج و زناشویی و جنبه های گوناگون دینی، اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر زندگی خانواده اختصاص دارد. موضوع بخش سوم، روابط خانواده با گروه های اجتماعی دیگر همچون نهادهای مذهبی و دولتی است.
تاريخ فا