[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید .]

نام کتاب: مجموعه کتابهای سعدی شیرازی (بوستان، گلستان، غزلیات و هزلیات)


نویسنده:
ابومحمد مصلح الدین بن عبدالله سعدی


گنجایش: ۳٫۱۱ MBپسوند کتاب: PDFناشر:
نشر الکترونیک کتابناک و زون


آبشخور الکترونیکی:
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید .]نگارنده: شهرام

کتابشناسی:
ابومحمد مصلح الدین بن عبدالله نامور به سعدی شیرازی و مشرف الدین، شاعر و نویسندۀ پارسی گوی ایرانی است. آوازۀ او بیشتر به خاطر نظم و نثر آهنگین، گیرا و قوی اوست. جایگاهش نزد اهل ادب تا بدان جاست که به وی لقب استاد سخن و شیخ اجل داده اند. آثار معروفش کتاب گلستان در نثر و بوستان در بحر متقارب و نیز غزلیات وی است. بوستان کتابی است منظوم در اخلاق در بحر متقارب و چنان که سعدی خود اشاره کرده است نظم آن را در ۶۵۵ هجری به پایان برده است. کتاب در ده باب تألیف و به ابوبکر بن سعد زنگی تقدیم شده است. معلوم نیست خود شیخ آن را چه مینامیده است. در بعضی آثار قدیمی به آن نام «سعدی نامه» داده اند. بعدها، به قرینهٔ نام کتاب دیگر سعدی «گلستان» نام بوستان را بر این کتاب نهادند. آنچه عیان است اینکه بوستان بر سبک مثنوی حماسی سروده شده و احتمالاً سعدی آنرا به تقلید از فردوسی و بر وزن شاهنامه سروده است. گلستان کتابی است که سعدی یک سال پس از اتمام بوستان، کتاب نخستش، آن را به نثر آهنگین پارسی در هشت باب «سیرت پادشاهان»، «اخلاق درویشان»، «فضیلت قناعت»، «فوائد خاموشی»، «عشق و جوانی»، «ضعف و پیری»، «تأثیر تربیت»، و «آداب صحبت» نوشته است. این کتاب به گمانی تاثیرگذارترین کتاب نثر در ادب پارسی است. غزلیات سعدی نیز در چهار کتاب طیبات، بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم گردآوری شده است. احمد کسروی تیر نقد را به سمت گرایش های جنسی سعدی در هزلیات وی، نشانه گرفته و او را از این منظر مورد سرزنش قرار داده است. میرزا آقاخان کرمانی نیز برخی ابیات عاشقانۀ سعدی را مورد نقد اخلاقی قرار داده است.


[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید .]