زهره ( ناهید )زهره دومین و در عین حال داغ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی است. اتمسفر زخیم زهره که عمدتاً از گازهای دی اکسید کربن و گوگرد تشکیل شده است، گرمای خورشید را به دام می اندازد و مانع از خروج تشعشعات و پرتوهای مادون قرمز از جو سیاره می شود و به این ترتیب گرمای شدید گلخانه ای در سطح زهره به وجود می آید. اثر گلخانه ای زهره مانند یک عایق، حرارت سطح سیاره را حفظ می کند و مانع فرار گرما از سطح تاریک آن در طول شب می شود. به همین دلیل، با اینکه زهره در فاصله ی دورتری از خورشید قرار دارد، حرارت سطح روشن و تاریک آن بیشتر از عطارد است.نکته ی جالب دیگر این است که سیاره ی زهره بر خلاف دیگر سیارات منظومه ی شمسی در جهت معکوس می چرخد. به همین دلیل خورشید در سیاره ی زهره از غرب طلوع و از شرق غروب می کند.جدول مشخصات سیاره ی زهرهفاصله از خورشید متوسط 108 میلیون کیلومترقطر کره 12104 کیلومترطول سال 224 روز زمینیطول شبانه روز 243 روز زمینیجرم سیاره حدود 8/0 جرم زمیندرجه ی حرارت در سطح دمای روز 450 درجه بالای صفر و دمای شب 45 درجه سانتی گراد زیر صفراتمسفر دی اکسید کربن، نیتروژن و ابرهای اسیدیزاویه ی انحراف عمودی محور چرخش کمتر از 3درجه ( البته با چرخش معکوس )سرعت گریز از سطح سیاره 3/10 کیلومتر در ثانیه