تلسکوپ فضایی هابل ( Hubbel Space Telescope )این تلسکوپ فضایی در 24 آوریل1990 به فضا اعزام شد و فردای آن روز فضانوردان آن را در مدار قرار دادند و به افتخار (( ادوین هابل )) ستاره شناس معروف امریکایی نامگذاری شد . قطر آینه ی این تلسکوپ 4/2 متر است و در طول موج های 115 الی 1010 نانو متر شامل ماورای بنفش تا مادون قرمز نزدیک به صورت اپتیکی تصویر برداری می کند .این تلسکوپ دو دوربین عکسبرداری دارد، یکی با میدان دید باز برای امور سیاره ای و دیگری دوربینی برای اجسام کم فروغ . ضمناً دارای دو طیف نگار و یک دستگاه نور سنج با سرعت زیاد به اضافه ی سایر ابزار فنی است .از نظر ستاره شناسی و آفرینش کیهان بدون شک داده های این تلسکوپ نجومی تحولی عظیم در دیدگاه های انسان به وجود آورده و خواهد آورد . قدرت تفکیک آن 1/0 ثانیه ی قوسی است .این تلسکوپ فضایی می تواند اجرامی را کشف کند که 50 بار ضعیف تر از محدوده ی دید انسان و ابزار موجود در زمین است . در تابستان سال 1990 کارشناسان متوجه عیبی (( درزمانند )) در حد 2میکرون در آینه ی تلسکوپ هابل شدند که کارایی این تلسکوپ را دچار اشکال کرده بود . پس از بررسی های فراوان تیمی از فضانوردان در سال 1993 به سراغ آن رفتند و تعمیرات لازم را انجام دادند و این عمل مجدداً ئدر سال 1996 انجام شد و ابزاری نیز به آن افزودند . در نیمه ی دوم دسامبر 1999 نیز یک گروه از فضانوردان و مهندسان ناسا با فضاپیمای دیسکاوری برای تعمیرات و تعویض قطعات ای تلسکوپ سه میلیارد دلاری به فضا اعزام شدند . این هیئت پس از ساعت ها تلاش و راه پیمایی در فضا، توانستند برنامه های مربوط را ظرف 10 روز به پایان برسانند و در تاریخ 7/10/1378 سالم به زمین باز گردند .