آتشفشانمواد مذاب از درون زمین فوران می کند و پس از رسیدن به سطح زمین سرد و سفت می شود. این مواد در سطح زمین گدازه نامیده می شوند و معمولاً اطراف شکاف یا دهانه ی باریکی که از آن بیرون آمده است، جمع می شود. جریانهای پی در پی گدازه و فوران خاکستر، تپه ای تشکیل می دهد که آتشفشان نامیده می شود. در برخی آتشفشان ها، گدازه از سنگ بازالت تشکیل می شود و کاملاً سیال است. چنین گدازه ای قبل از سفت شدن ممکن است مسافت زیادی را طی کند و منطقه ی آتشفشانی وسیع و کم ارتفاعی مانند مناطقی که در ایسلند وجود دارد، پدید آورد. در آتشفشان های دیگر، گدازه از سنگ آندزیت ضخیم تشکیل شده است که به کندی حرکت می کند و آتشفشان مخروطی شکل بلندی پدید می آورد. آتشفشانهای آندزیتی خطر ناکترند زیرا شدت فوران آنها بسیار زیاد است ، مانند فوران کوه سنت هلن در سال 1980